STRONA GŁÓWNA

Główne kierunki działania:
– automatyzacja obiektów energetycznych i przemysłowych,
– automatyzacja procesów technologicznych i centrów dyspozytorskich.

Zakres prac obejmuje:
– prace badawczo-rozwojowe i projektowe,
– dostawy sprzętu i oprogramowania,
– montaż i uruchomienie systemów oraz urządzeń na obiektach energetycznych,
– szkolenie obsługi, serwis dostarczonych urządzeń i systemów.

Instytut jest dostawcą systemów i urządzeń automatyki oraz specjalistycznych narzędzi programowych takich jak:
– system automatyki MASTER, a w tym: moduły systemu
i oprogramowanie narzędziowe systemu,
– stacje operatorskie systemu DCS – MASTER,
– elektrohydrauliczny regulator turbiny UNIMAT,
– system monitoringu maszyn wirujących UNIKONT wraz
z urządzeniami i akcesoriami systemu monitoringu maszyn
wirujących i oprogramowaniem diagnostycznym,
– układy automatycznej regulacji i automatycznego rozruchu
cieplnych bloków energetycznych oraz System Rozdziału
Mocy i Algorytmy Oceny Jakości Regulacji dla bloków
energetycznych, systemy do wykrywania i zapobiegania
zapłonom i pożarom w młynach węglowych itp.
Ponadto Instytut realizuje przystosowanie układów regulacji i sterowań bloków energetycznych do udziału w odbudowie zasilania KSE zgodnie z wymaganiami PSE-Operator, pomiary i analizy współpracy z siecią elektroenergetyczną, ekspertyzy przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej.

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Instytut posiada CERTYFIKAT Akredytacji Laboratorium Badawczego
Nr AB 1384 oraz Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego
nr AP 145.Laboratorium Instytutu wykonuje badania środowiskowe urządzeń i systemów elektrycznych/elektronicznych w zakresie oddziaływań klimatycznych, mechanicznych i elektromagnetycznych.