Wyróżnienia za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących:

1.Brązowy medal i dyplom wynalazców francuskich na 116.Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2017 w Paryżu, 05. 2017

2.Złoty medal i statuetkę specjalną na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Iasi (Rumunia), 05.2017