INFORMACJA

Zarząd Spółki informuje, że w związku ze zmianą Aktu Założycielskiego Spółki, a tym samym organu odpowiedzialnego za wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego, dotychczasowe postępowanie wszczęte przez Pełnomocnika Wspólnika w dniu 04.08.2017 r. jest bezprzedmiotowe.