Nagrody w 2017 roku

Złoty medal i dyplom irańskiego Stowarzyszenia ANIA na Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA CROATIA, za wynalazek „Sposób wykrywania i sygnalizowania zakłóceń w pracy młyna węglowego średniobieżnego”, Osijek (Chorwacja), 11.2017

 

 

 

Medal Prezesa SEP na XXX Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich za wynalazek „Sposób wykrywania i sygnalizowania zakłóceń w pracy młyna węglowego średniobieżnego”, Bielsko Biała, IX.2017

Brązowy medal i dyplom wynalazców francuskich za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących na 116. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2017, Paryż, V. 2017,

 

Złoty medal i statuetkę specjalną za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT, Iasi (Rumunia), V.2017