Certyfikat SIL

Urząd Dozoru Technicznego przyznał z dniem 10.05.2018 r.  Instytutowi Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o. o.o. certyfikat SIL dla Systemu Automatyki MASTER 3SE

Certyfikat SIL