ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

 

W Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o. o. jest stosowany i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015 (zarządzanie jakością)
  • PN-EN ISO 14001:2015 (zarządzanie środowiskowe)
  • PN-N-18001:2004.(zarządzanie BHP)

Instytut uzyskał certyfikat ZSZ dnia 15 września 2018 r.
Certyfikat o numerze PW-15409-18 został wydany przez jednostkę certyfikującą PCC-CERT jest ważny do 14 września 2021 r.

Pierwszy certyfikat systemu jakości Instytut otrzymał w 1997 r.