JAKOŚĆ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ EN ISO 9001: 2008

W Instytucie jest stosowany i doskonalony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008.
Pierwszy certyfikat systemu jakości Instytut otrzymał w 1997 r.
W celu przedłużenia ważności certyfikatu jednostka certyfikująca przeprowadziła w grudniu 2012 r. audit wznawiający.
Certyfikat o numerze 0198 100 00425 wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. jest ważny do 14.09.2018 r.