Rada Nadzorcza

W dniu 14 listopada 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które powołało Radę Nadzorczą Spółki.

Skład Rady Nadzorczej I kadencji:

Jarosław Bielak

Robert Maciej Chmielarczyk

Małgorzata  Ewa Molas

Roman Skakowski