Zarząd

Prezes Zarządu
Wojciech Szubert
 

Dyrektor ds Ekonomicznych
Renata Stańczyk


Prokurent
Renata Stańczyk