Zakład informatyki elektroenergetycznej

Zakres prac:
– Tworzenie oprogramowania przemysłowego do wizualizacji i nadzoru procesów technologicznych (DSC) oraz odwzorowanie ich stanu na monitorach, ścianach graficznych.
– Wizualizacja i sterowanie procesami technologicznymi.

Oferta:
Komputerowy System Dyspozytorski ProSter wersja 6.x.

Witryny internetowe systemu MASTER
Oprogramowanie narzędziowe systemu MASTER

System rozdziału mocy dla bloków energetycznych

 
Kierownik Zakładu: dr inż. Roman Skakowski
tel. 71-348 42 21 w. 470; e-mail: roman.skakowski@iase.wroc.pl