STRONA GŁÓWNA

Główne kierunki działania:
– automatyzacja obiektów energetycznych i przemysłowych,
– automatyzacja procesów technologicznych i centrów dyspozytorskich.

Zakres prac obejmuje:
– prace badawczo-rozwojowe i projektowe,
– dostawy sprzętu i oprogramowania,
– montaż i uruchomienie systemów oraz urządzeń na obiektach energetycznych,
– szkolenie obsługi, serwis dostarczonych urządzeń i systemów.

Instytut jest dostawcą systemów i urządzeń automatyki oraz specjalistycznych narzędzi programowych takich jak:
– system automatyki MASTER, a w tym: moduły i oprogramowanie narzędziowe systemu,
– stacje operatorskie systemu DCS – MASTER,
– elektrohydrauliczny regulator turbiny UNIMAT i funkcje LFC,
– system monitoringu maszyn wirujących UNIKONT wraz z urządzeniami i akcesoriami systemu monitoringu maszyn wirujących i oprogramowaniem diagnostycznym,
– układy automatycznej regulacji i automatycznego rozruchu cieplnych bloków energetycznych oraz System Rozdziału Mocy i Algorytmy Oceny Jakości Regulacji dla bloków energetycznych, systemy do wykrywania i zapobiegania zapłonom i pożarom w młynach węglowych itp. Ponadto Instytut realizuje przystosowanie układów regulacji i sterowań bloków energetycznych do udziału w odbudowie zasilania KSE zgodnie z wymaganiami PSE-Operator.

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące posiada CERTYFIKAT Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB1384 oraz Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP145. Laboratorium Instytutu wykonuje badania środowiskowe urządzeń i systemów elektrycznych/elektronicznych w zakresie oddziaływań klimatycznych, mechanicznych i elektromagnetycznych.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. stosuje Zintegrowany System Zarządzania i spełnia wymagania norm:PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015      i PN-ISO 45001:2018. Certyfikat o numerze PW-29309-21 otrzymano 13.09.2021 r.

System Automatyki MASTER 3SE spełnia wymagania norm PN-EN 61508-1:2010, PN-EN 61508-2:2010, PN-EN 61508-3:2010, PN-EN 61508-6:2010 dla poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa do SIL3 włącznie oraz spełnia wymagania dla nienaruszalności systematycznej do SC3 włącznie. Spełnienie wymagań zostało zatwierdzone przez Jednostkę Certyfikujące Wyroby Urzędu Dozoru Technicznego UDT-CERTE.

Instytut posiadając status Centrum Badawczo-Rozwojowego prowadzi badania, analizy i wdrożenia specjalistycznych rozwiązań innowacyjnych.