Nagrody w 2018 roku

Na 10. Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Iasi (Rumunia), 05.2018 Instytut został wyróżniony: Złotym medalem targów, pucharem Politechniki w Bukareszcie, złotym medalem Prezesa WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations)  za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących.