Category Archives: Aktualności

Nagrody w 2017 roku

Złoty medal i dyplom irańskiego Stowarzyszenia ANIA na Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA CROATIA, za wynalazek „Sposób wykrywania i sygnalizowania zakłóceń w pracy młyna węglowego średniobieżnego”, Osijek (Chorwacja), 11.2017

 

 

 

Medal Prezesa SEP na XXX Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich za wynalazek „Sposób wykrywania i sygnalizowania zakłóceń w pracy młyna węglowego średniobieżnego”, Bielsko Biała, IX.2017

Brązowy medal i dyplom wynalazców francuskich za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących na 116. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2017, Paryż, V. 2017,

 

Złoty medal i statuetkę specjalną za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT, Iasi (Rumunia), V.2017

INFORMACJA

Zarząd Spółki informuje, że w związku ze zmianą Aktu Założycielskiego Spółki, a tym samym organu odpowiedzialnego za wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego, dotychczasowe postępowanie wszczęte przez Pełnomocnika Wspólnika w dniu 04.08.2017 r. jest bezprzedmiotowe.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o., zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do modernizacji infrastruktury sieci komputerowej Instytutu do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP pod nr 590208-N-2017 w dniu 2017-09-19. W załączeniu SIWZ.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Pytanie:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 2 w zadaniu nr 1 i 2 zawarł poniższy zapis:

„Oczekuje się dostawy urządzenia zgodnego z poniższą specyfikacją lub równoważnego”

Zamawiający podał, że wymaga dostawy serwera DELL R730 i macierzy DELL MD3800f.

Jakie parametry dla serwera i macierzy mają być równoważne do podanych, aby spełniały wymagania?

Pytanie wynika, z tego, że Zamawiający w niektórych miejscach wskazuje konkretne nazwy produktów firmy DELL takie jak PERC H730P, iDRAC8 Enterprise + OpenManage Essentials, Moduł DELL FC16 i w przypadku innych producentów serwerów nie jest możliwe spełnienie dokładnie wszystkich parametrów jakie firma DELL zawarła w produktach PERC H730P, iDRAC8 Enterprise + OpenManage Essentials, Moduł DELL FC16.

 

Odpowiedź:

Dla przykładowego serwera DELL w zamówieniu, kontroler RAID PERC H730P jest po prostu z nim kompatybilny na poziomie sprzętowym (obsługuje tę generację serwera).
Każdy współczesny serwer klasy enterprise posiada sprzętowy (i kompatybilny z nim) kontroler RAID (w przypadku firmy DELL są to kontrolery PERC), który potrafi obsłużyć dyski przynajmniej we własnej obudowie.
Dodatkowe moduły typu HBA montowane w serwerach rozszerzają funkcjonalność takich kontrolerów o dostęp do zewnętrznych przestrzeni dyskowych, np. do macierzy dyskowych (pkt. 2.2. w SIWZ).
Zewnętrzne źródła danych mogą być widoczne/dostępne z poziomu serwera (jego kontrolera RAID) poprzez różne media transmisyjne – światłowód, kabel miedziany, etc.
Przykładowe karty HBA (FC i SAS) w SIWZ umożliwiają dostęp do zewnętrznych macierzy w dowolny w/w sposób.
Szybkości obsługiwanych transferów danych to jedyne parametry w przypadku innych producentów, które powinny być nie gorsze niż analogiczne w przykładowej konfiguracji.
iDRAC8 Enterprise + OpenManage Essentials to pakiet, który umożliwia kompatybilne zarządzanie przykładową konfiguracją.
Każde oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać bezproblemową obsługę analogicznej konfiguracji w zakresie zarządzania przestrzenią dyskową oraz cyklem życia takiej infrastruktury (monitoring stanu dysków i ich grupy RAID, konfigurację mechanizmów typu hot-spare, zdalną konsolę administratora, etc.).
Rozwiązania firmy DELL są przykładowe i zgodne z obecną infrastrukturą, także zostały tu przedstawione wyłącznie jako odniesienie.
Większość producentów posiada analogiczne rozwiązania, służące osiągnięciu takich samych efektów jak wymienione powyżej.

 

 

PRACA W IASE

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowiska: informatyk, automatyk, technolog.

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, znajomość branży energetycznej, samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę, możliwość podnoszenia kwalifikacji i dalszego rozwoju zawodowego i naukowego.

Oferty (CV oraz list motywacyjny) proszę przesłać na adres:51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

lub elektronicznie na adres: kadry@iase.wroc.pl

Poszukiwani są:

Specjalista ds. mikrokontrolerów

Charakterystyka stanowiska, codzienne obowiązki:

 • Rozwój oprogramowania wbudowanego dla sterownika klasy PLC opartego na systemie FreeRTOS.
 • Platforma sprzętowa oparta na mikrokontrolerze Cortex M4.
 • Środowisko pracy Atmel Studio 7.
 • Praca z systemem kontroli wersji GIT.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • 3 lata doświadczenia w programowaniu mikrokontrolerów z rdzeniem ARM Cortex.
 • Praktyczna znajomość GIT’a.
 • Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na czytanie i tworzenie dokumentacji.

Dodatkowe umiejętności:

 • Znajomość programowania w Linux’ie dla systemów wbudowanych w tym RT_PREEMPT.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Praktyczna znajomość metodyki SCRUM’a.

Co oferujemy:

 • Pracę w niewielkim dynamicznie rozwijającym się zespole.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Stabilną i ciekawą pracę.
 • Dedykowane szkolenia i możliwość rozwoju.
 • Świadczenia w ramach pakietu socjalnego.

Specjalista ds. Linux’a

Charakterystyka stanowiska, codzienne obowiązki:

 • Realizacja sterownika klasy PLC opartego na systemie wbudowanym systemie Linux.
 • Praca z platformą sprzętową opartą o procesor aplikacyjny ARM.
 • Praca z systemem kontroli wersji GIT.

Nasze oczekiwania:

 • 3 lata doświadczenia w komercyjnym programowaniu pod systemem wbudowanym Linux.
 • Znajomość architektury procesorów aplikacyjnych ARM.
 • Praktyczna znajomość GIT’a.
 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na czytanie i tworzenie dokumentacji.

Dodatkowe umiejętności:

 • Znajomość nakładki systemu czasu rzeczywistego RT_PREEMPT.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Praktyczna znajomość metodyki SCRUM’a

Co oferujemy:

 • Pracę w niewielkim dynamicznie rozwijającym się zespole.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Stabilną i ciekawą pracę.
 • Dedykowane szkolenia i możliwość rozwoju.
 • Świadczenia w ramach pakietu socjalnego.

Prosimy o zawarcie następującej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)”.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.