NAGRODY

 • Statuetka i Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy w trybie Ekstraklasy Biznesu Dolnego Śląska, dla laureatów DCG oraz DNG przyznany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego 15.01.2019
 • Złoty medal targów, puchar Politechniki w Bukareszcie, złoty medal Prezesa WIIPA za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących na 10. Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Iasi (Rumunia), 05.2018
 • Brązowy medal i dyplom wynalazców francuskich za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących na 116. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2017 w Paryżu, 05. 2017,
 • Złoty medal i statuetkę specjalną za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Iasi (Rumunia), 05.2017
 • Statuetka i dyplom XI edycji konkursu Gepardy Biznesu 2016 za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej , XII.2016
 • Nagroda Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA – Bruksela, XI.2016 r. za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100
 •   Złoty medal z wyróżnieniem za wynalazek na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA – Bruksela, XI.2016 r. za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100
 •  Jubileuszowy Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki Energia 2016 dla IASE, X.2016
 •  Srebrny medal targów na XXIX Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2016, Bielsko Biała, IX.2016 r. za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100
 •  Złoty medal za innowację oraz najwyższa nagroda za innowacje na Międzynarodowych Targach „2016 Japan Design & Invention Expo” w Tokio (Japonia), 08.2016 r. za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100
 •  Statuetka Lider Innowacji 2016 w kategorii produkt na 9. Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach, VI.2016 za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100
 • Statuetka Lider Innowacji 2016 za wieloletnie osiągnięcia w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii dla przemysłu energetycznego o dużym znaczeniu dla gospodarki i ekologii na 9. Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach, VI.2016 za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100
 • Złoty medal na 9. Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach, VI.2016 za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100
 •  Złoty Medal z Wyróżnieniem i Medal Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii za BARCELONA INNOVA w Barcelonie, V.2016 r. za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100
 • Medal Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich na 115 Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE 2016 w Paryżu, V.2016 za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100
 • Dyplom i medal za „Moduł MSU-103” na XIX Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki ENEX 2016 – Kielce, III.2016 r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XXI Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach innowacji w 2015 r. Centrum Nauki Kopernik, za „System do wykrywania i zapobiegania zapłonom oraz pożarom w młynach węglowych IASTER–FOG-EX, Warszawa, III.2016 r.
Nagrody z poprzednich lat
  • Tytuł „Gazele Biznesu 2013” przyznane przez „Puls Biznesu” – II.2014 r.
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XXI Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach innowacji w 2013 roku Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, II.2014r. za wynalazek „Sposób automatycznej regulacji mocy czynnej i częstotliwości cieplnych bloków energetycznych”
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XXI Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach innowacji w 2013 roku Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, II.2014 r. za wynalazek „Sposób pomiaru położenia górnego pierścienia dociskającego kule miażdżące w młynie pierścieniowo-kulowym i układ do realizacji tego sposobu”
  • Złoty medal za wynalazek „Sposób pomiaru położenia górnego pierścienia dociskającego kule miażdżące w młynie pierścieniowo-kulowym i układ do realizacji tego sposobu” na 65.Międzynarodowej Wystawie „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty – iENA”, Niemcy -Norymberga, X/XI. 2013
  • Srebrny medal za wynalazek „Sposób automatycznej regulacji mocy czynnej i częstotliwości cieplnych bloków energetycznych” na 65.Międzynarodowej Wystawie „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty – iENA”, Niemcy -Norymberga, X/XI. 2013 r.
  • Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” za szczególne osiągnięcia innowacyjne, Wrocław X.2013
  • Brązowy medal za System Diagnostyki i Kontroli Jakości UAR – Pakiet Inżyniera na XXVI Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2013
  • Wyróżnienie „Złoty Kwant” na X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Elektrownie Cieplne w Bełchatowie; VI.2013 r.
  • Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (Diamentowa Statuetka) nadany przez Kapitułę Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego przy Loży Dolnośląskiej Business Centre Club – edycja XXII, VI.2013
  • Tytuł „Gazele Biznesu 2012” przyznane przez „Puls Biznesu” w II.2013 r.
  • Złoty medal za wynalazek: „Sposób pomiaru położenia górnego pierścienia dociskającego kule miażdżące w młynie pierścieniowo-kulowym i układ do realizacji tego sposobu” na II. 2013, Teheran-Iran
  • Złoty medal za wynalazek: „Sposób automatycznej regulacji mocy czynnej i częstotliwości cieplnych bloków energetycznych” naMiędzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji FINEX 2013, II. 2013, Teheran-Iran
  • Polski Produkt Innowacyjny – Laur Innowacyjności im. S. Staszica za „System do wykrywania i zapobiegania zapłonom oraz pożarom w młynach węglowych” na II edycji Ogólnopolskiego Konkursu NOT, XI 2012
  • Złoty medal za wynalazek „System do wykrywania i zapobiegania zapłonom oraz pożarom w młynach węglowych” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków” IWIS 2012, Warszawa, X.2012
  • Wyróżnienie Klucz sukcesu za innowacyjne rozwiązanie w energetyce „Moduły wykonawcze wejść i wyjść analogowych PMA-3, PMB-8 i PMB-8s Systemu Automatyki MASTER” na XIV Sympozjum Naukowo-Technicznym Energetyka-Bełchatów 2012, IX.2012
  • Statuetka Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska za produkt „Moduły wykonawcze wejść i wyjść analogowych PMA-3, PMB-8 i PMB-8s Systemu Automatyki MASTER” na 25 Międzynarodowych Targach Bielskich „ENERGETAB 2012”, IX 2012
  • Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy nadany przez Kapitułę Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego przy Loży Dolnośląskiej Business Centre Club – edycja XXI, VI.2012
  • Certyfikat Dynamiczna Firma – wyróżnienie przedsiębiorstwa za dynamikę i wzrost pozycji na rynku w ostatnich 3 latach, V.2012
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wynalazek „Sposób tworzenia sygnału rejestrującego położeniem zaworu parowego stacji redukcyjno-schładzającej, obejściowej części wysokoprężnej turbiny parowej z przegrzewem międzystopniowym”; Warszawa, III.2012 r.
  • Srebrny medal za wynalazek „Sposób tworzenia sygnału rejestrującego położeniem zaworu parowego stacji redukcyjno-schładzającej, obejściowej części wysokoprężnej turbiny parowej z przegrzewem międzystopniowym” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków” IWIS 2011, Warszawa, X.2011
  • Puchar Ministra Gospodarki za produkt „System do wykrywania i zapobiegania zapłonom i pożarom w kulowo-misowych młynach węglowych”, na 24 Międzynarodowych Targach Bielskich „ENERGETAB” 2011
  • Złoty medal za wynalazek „Sposób tworzenia sygnału rejestrującego położeniem zaworu parowego stacji redukcyjno-schładzającej, obejściowej części wysokoprężnej turbiny parowej z przegrzewem międzystopniowym”; Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA, Bruksela 17-19.XI.2011 r.
  • Odznaczenie Krzyżem Komandorskim Orderu Wynalazczości nadanym przez Najwyższą Belgijską Komisję Odznaczeń dla Edwarda Ziai na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA, Bruksela
   17-19.XI.2011 r.
  • Srebrny medal za wynalazek „Sposób tworzenia sygnału rejestrującego położeniem zaworu parowego stacji redukcyjno-schładzającej, obejściowej części wysokoprężnej turbiny parowej z przegrzewem międzystopniowym”; na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji, Warszawa 3-5.XI.2011
  • Wyróżnienie specjalne od Azjatyckiego Stowarzyszenia Wynalazców oraz wyróżnienie specjalne Stowarzyszenia Twórców Własności Intelektualnej Malezji za „Sposób tworzenia sygnału rejestrującego położeniem zaworu parowego stacji redukcyjno-schładzającej, obejściowej części wysokoprężnej turbiny parowej z przegrzewem międzystopniowym”; na 7 edycja Międzynarodowej Wystawy „Invention Show & Technomart „ INST, Taipei., 29.X.– 2.XI.2011
  • Puchar Ministra Gospodarki za System do wykrywania i zapobiegania zapłonom i pożarom w kulowo–misowych młynach węglowych” na XXIV Międzynarodowych Energetycznych Tagach Bielskich ENERGETAB 2011; Bielsko-Biała, 13-15.IX.2011
  • Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy nr 0476/2011 nadany przez Kapitułę Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego przy Loży Dolnośląskiej Business Centre Club – edycja XVIII, VI.2011
  • Srebrny medal na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „CONCOURS – LEPINE” 2011 w Paryżu za wynalazek „Sposób tworzenia sygnału rejestrującego położeniem zaworu parowego stacji redukcyjno-schładzającej, obejściowej części wysokoprężnej turbiny parowej z przegrzewem międzystopniowym”; Paryż, V.2011
  • Medal im. K. Idaszewskiego za szczególne zasługi dla Oddz. Wrocławskiego SEP dla Prezesa Edwarda Ziai, III.2011, Wrocław
  • Srebrny medal na IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2010 za wynalazek „Sposób tworzenia sygnału granicznej wartości mocy zadanej cieplnej bloku energetycznego”; XI.2010, Warszawa
  • Wyróżnienie w konkursie „Klucz sukcesu” w kategorii „Nowe Technologie” na XII Sympozjum Naukowo-Technicznym ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2010, IX. 2010, Bełchatów za Przetwornik programowalny pomiaru przemieszczeń – MPS501
  • Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy nr 0428/2010 nadany przez Kapitułę Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego przy Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, edycja XVII, VI.2010
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wynalazek: „Sposób regulacji mocy czynnej cieplnego bloku energetycznego”; Warszawa, III.2010
  • Złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA); XI.2009; za wynalazek „Sposób regulacji mocy czynnej cieplnego bloku energetycznego”
  • Wyróżnienie w kategorii „Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną” w Konkursie „Liderzy wdrażania Strategii Innowacji w Polsce” za opracowania „ABS – Klaster. Utworzenie innowacyjnego klastra dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska. Analizy, badania, symulacje” oraz „CEPRIN – Centrum Promowania Innowacji w Energetyce na terenie Dolnego Śląska”; Łódź, III.2009
  • Statuetka Laur Białego Tygrysa Energia 2009 zasługi dla energetyki dla Prezesa
   Edwarda Ziai, X.2008
  • Puchar Ministra Gospodarki za „System automatyki nowej generacji” na XXII Międzynarodowych Energetycznych Tagach Bielskich ENERGETAB 2009; Bielsko, IX.2009
  • Brązowy medal na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „CONCOURS – LEPINE” 2009 w Paryżu za wynalazek „Sposób regulacji mocy czynnej cieplnego bloku energetycznego”(II); Paryż, V.2009
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wynalazek Sposób regulacji mocy czynnej cieplnego bloku energetycznego”, Warszawa III.2009 r.
  • Dyplom Ministra Skarbu Państwaza wynalazek „Sposób regulacji mocy czynnej cieplnego bloku energetycznego”, Warszawa III.2009 r.
  • Statuetka i Dyplom za Wyróżniony Wyrób – na I Lubelskich Targach Energetycznych ENERGETICS 2008, 11.2008 Lublin za System Automatyki MASTER 100
  • Statuetka Laur Białego Tygrysa Energia 2008 dla Instytutu za kompleksowe usługi dla elektroenergetyki z Agencji Promocji Energii Sp. z o.o., Warszawa XI.2008 r.
  • Złoty medal na 106 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours – Lepine” w Paryżu za wynalazek „Sposób regulacji mocy czynnej cieplnego bloku energetycznego”, V.2008 r.
  • Dyplom i wyróżnienie na VIII Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX i Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – NOWA ENERGIA, , za „System jakości energii elektrycznej – SOJE”, III.2008
  • Dyplom i wyróżnienie „Klucz sukcesu” za najlepszy produkt dla energetyki na Konferencji ENERGETYKA 2005, Bełchatów za„System oceny jakości energii elektrycznej – SOJE”, IX 2005
  • Dyplom i wyróżnienie na VIII Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX i Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – NOWA ENERGIA, 03.2005, za:
  • „System bieżącego monitorowania i rejestracji zużycia energii elektrycznej MZS wraz z jego modułami”
  • Dyplom i statuetka Ministra Nauki i Informatyzacji prof. M. Kleibera na Giełdzie wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach wynalazczości w 2004 r., 03.2005, za projekt: ”Sposób regulacji mocy czynnej cieplnego bloku energetycznego z wiodącą turbiną”
  • Dyrektor IASE otrzymał SYGNET Business Centre Club za zaangażowanie w sprawy społeczno-gospodarcze i propagowanie zasad wolnorynkowych w Polsce oraz przyczynianie się do rozwoju i wzrostu znaczenia BCC
  • Dyplom na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2004 w Katowicach za „Stosowanie nowych rozwiązań innowacyjnych w zakresie energetyki”
  • Medal za prezentowanie rozwiązań na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2004 w Katowicach
  • Odznaczenie Krzyżem Komandorskim Orderu Wynalazczości nadanym przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii dla Dyrektora IASE
  • Złoty medal na 53. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Eureka 2004” w Brukseli za wynalazek „Sposób regulacji mocy czynnej cieplnego bloku energetycznego z wiodącą turbiną”
  • Dyplom i puchar FSNT NOT Dolnego Śląska dla Dolnośląskiego Mistrza Techniki za rozwiązanie: „System monitorowania i stosowania oraz zdalnego rozliczania użytkowników energii elektrycznej z zastosowaniem transmisji po sieci energetycznej niskiego napięcia NETPAF”
  • Statuetka Polskich Sieci Energoelektrycznych „Nowoczesność sieci energetycznych” nadana na Targach ENERGETAB 2003, 14-16 .września 2003
  • Nagroda specjalna od Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego „Technopol” z Rosji za „Sposób regulacji mocy czynnej cieplnego bloku energetycznego z ograniczoną emisją tlenków azotu (NOx)” na 52. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Eureka 2003” w Brukseli
  • Odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii dla Dyrektora
   prof. dr hab. inż. Jana Bujko
  • Złoty medal na 52. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Eureka 2003” w Brukseli za „Sposób regulacji mocy czynnej cieplnego bloku energetycznego z ograniczoną emisją tlenków azotu (NOx)”
  • Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy nr 0023/2002 nadany przez Kapitułę Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego przy Loży Dolnośląskiej Business Centre Club
  • Odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Wynalazczości nadanym przez Najwyższą Belgijską Komisję Odznaczeń na 51 Światowym Salonie BRUSSELS-EUREKA’2002, XI 2002 r.
  • Złoty medal i specjalne wyróżnienie jury na 51 Światowym Salonie Wynalazków, Naukowych i Przemysłowych Innowacji “Brussels-Eureka” w Brukseli w listopadzie 2002 r. za „Sposób regulacji mocy i częstotliwości dwupaliwowego bloku energetycznego”
  • Dyplom i puchar za najlepszy produkt na Sympozjum Naukowo-Technicznym, Bełchatów, 09.2002 r. za Elektrohydrauliczny regulator turbiny UNIMAT 3M – MASTER
  • Dyplom na Sympozjum Naukowo-Technicznym w Zakopanem, Zakopane, IV.2002 za:Nadrzędny System Optymalizacji
  • Medal Europejski za Usługi; III.2001 r. II Edycja (przyznawany przez Komitet Integracji Europejskiej i BCC) za Automatyzację bloków Energetycznych
  • Złoty medal na VII Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON‘2001 w Warszawie za Kompleksowy System Automatyki MASTER
  • Medal Europejski dla Wyrobu; X.2000 r. I Edycja (przyznawany przez Komitet Integracji Europejskiej i BCC) za „Mikroprocesorowy system automatyki MASTER”
  • Nagroda Białego Tygrysa na Targach ENERKOM 2000 we Wrocławiu za „Pakiet usług dostosowawczych elektrowni i elektrociepłowni do funkcjonowania na rynku usług systemowych”
  • Złoty medal na V Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON ’99 za „Szybki Rejestrator Zakłóceń-4
  • Medal na II Międzynarodowych Targach Nowych Technologii, Innowacji i Wzornictwa Przemysłowego INTERTECHNOLOGY’99 w Łodzi zaKompleksowy system automatyzacji MASTER z elektrohydraulicznym regulatorem turbiny UNIMAT 3 -MASTER
  •  Dyplom wyróżnienia na XII Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB’99 za System Automatyki MASTER
  • Odznaczenie Krzyżem Kawalerskim za Wynalazczość nadanym przez Najwyższą Belgijską Komisję Odznaczeń na 47. Światowym Salonie Wynalazków, Naukowych i Przemysłowych Innowacji “Brussels-Eureka”
  • Nagroda Siemensa w kategorii prac badawczych w 1998 r. za pracę „Opracowanie algorytmu regulacji pluralistycznej i uruchomienie w PSE S.A. w Warszawie regulatora mocy i częstotliwości grupy CENTREL”
  •  Dyplom na XI Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB’98 w Bielskiu Białej we wrześniu 1998 r. zaElektrohydrauliczny regulator turbiny UNIMAT 3M –
  • Nagroda specjalna i puchar Ministra Gospodarki na 46 Światowym Salonie Wynalazków, Naukowych i Przemysłowych Innowacji “Brussels-Eureka” w Brukseli, XI.1997 r. za Mikroprocesorowe urządzenie do kontroli stanu zasilania obwodów pomocniczych prądu stałego REX-M
  • Srebrny medal na 46 Światowym Salonie Wynalazków, Naukowych i Przemysłowych Innowacji “Brussels-Eureka” w Brukseli w listopadzie 1997 r. za Mikroprocesorowe urządzenie do kontroli stanu zasilania obwodów pomocniczych prądu stałego REX-M
  • Złoty medal na 46 Światowym Salonie Wynalazków, Naukowych i Przemysłowych Innowacji “Brussels-Eureka” w Brukseli w listopadzie 1997 r. za Mikroprocesorowy automat do amoczynnego załączania rezerwy i planowego przełączania zasilań RZR-M
  • Dyplom na IX Targach (dawna) Giełda „Nowoczesna Technika w Energetyce” w Bielsku Białej we wrześniu 1997 r. za Mikroprocesorowe urządzenie do kontroli stanu zasilania obwodów pomocniczych prądu stałego REX-M.
  • Złoty medal na III Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON ‘97 w Warszawie za Mikroprocesorowy System Automatyki MASTER
  • Dyplom na IX Targach (dawna) Giełda „Nowoczesna Technika w Energetyce” w Bielsku Białej we wrześniu 1996 r. zaMikroprocesorowy automat do samoczynnego załączania rezerwy i planowego przełączania zasilań RZR-M
  • Dyplom na II Międzynarodowych Targach Poszanowania Energii ENERGIA’96 we Wrocławiu za Rejestrator Mocy i Energii RME-1A
  • Statuetka Złotego Lwa na II Targach Techniki i Technologii Energetycznej ELEKTROLEG’96
   w Legnicy za Rejestrator Mocy i Energii RME-1A
  • Złote medale na 44. Światowych Targach Wynalazków i Innowacji BRUSSELS EUREKA’95
   w Brukseli za Rejestrator Mocy i Energii RME-1A i „Układ synchronizacji czasu w rozproszonym systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem satelitarnego zegara czasu uniwersalnego UTC”
  • Dyplom na Giełdzie „Nowoczesna Technika w Energetyce” w Bielsku Białej we wrześniu 1994 r. za: Satelitarny zegar czasu uniwersalnego UTC
  • Złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1994 r. za Lokalizator uszkodzeń elektroenergetycznych linii napowietrznych LAS-2
  • Złoty medal na Targach TAREL’92 we Wrocławiu za Rejestrator Zakłóceń RZSPEEDY
  • Złote medale na 41 Światowych Targach Wynalazków i Innowacji BRUSSELS EUREKA’92 w Brukseli za Lokalizator uszkodzeń elektroenergetycznych linii napowietrznych LAS-2 i Rejestrator Zakłóceń RZSPEEDY