Programy Unijne

Programy unijne

ENERGYREGION (2012)

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach
(Effective development of dispersed renewable energy in combination with conventional energy in Regions)

Projekty zakończone (2008)

CEPRIN – Centrum Promowania Innowacji w Energetyce na Terenie Dolnego Śląska

ABS-Klaster – klaster dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyj-nego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

CEPRIN – projekt, którego celem było stworzenie centrum promowania innowacji technicznych i technologicznych w dziedzinie energetyki na terenie Dolnego Śląska

ABS-Klaster – projekt, którego celem było utworzenie innowacyjnego klastra dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska