Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Joanna Witkowska-Mosz – Przewodnicząca RN
  2. Małgorzata Ewa Molas – Sekretarz RN
  3. Roman Skakowski – członek RN