Rada Naukowa

RADA NAUKOWA INSTYTUTU AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Sp. z o. o. KADENCJI 2017 – 2021

 

Do Rady Naukowej Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o. o. kadencji 2017 – 2021 zostały wybrane niżej wymienione osoby spoza Instytutu, wyróżniające się wiedzą i dorobkiem praktycznym w sferze gospodarczej objętej działalnością Spółki :

 1. Mgr inż. Ryszard Biernacki – Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji KGHM
  Polska Miedź S. A.
 2. Dr inż. Krzysztof Domagała – Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania PGE GiEK S. A.
 3. Mgr inż. Jacek Janas – Prezes Zarządu Tauron Wytwarzanie S. A.
 4. Prof. dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz – Prodziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Politechniki Wrocławskiej
 5. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sikorski – Prodziekan Wydziału Elektrycznego ds. Naukowych
  i Rozwoju Politechniki Wrocławskiej
 6. Prof. dr  hab. inż. Krzysztof Tomczuk – Z-ca Kierownika Katedry Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Politechniki Wrocławskiej

Ponadto w wyniku wyborów do Rady Naukowej zostali wybrani następujący pracownicy Instytutu z grupy pracowników naukowych i badawczo-technicznych:

 1. Mgr inż. Włodzimierz Fennig
 2. Mgr inż. Antonina Kieleczawa
 3. Mgr inż. Maciej Kielian
 4. Dr inż. Roman Skakowski
 5. Dr inż. Wojciech Szubert
 6. Mgr inż. Dariusz Wojtanowicz

W trakcie posiedzenia RN w dniu 29.09.2017 r ukonstytuowało się Prezydium Rady Naukowej Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o. o. w następującym składzie:

 1. Dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz – Przewodniczący Rady Naukowej
 2. Dr hab. inż. Tomasz Sikorski – I Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej
 3. Dr inż. Wojciech Szubert – II Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej
 4. Dr inż. Roman Skakowski – Sekretarz Rady Naukowej