Zarząd

Prezes Zarządu
Wojciech Szubert

Dyrektor ds. Technicznych
Romuald Koczwara

Dyrektor Finansowo-Administracyjny
Renata Stańczyk


Prokurent
Renata Stańczyk