Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Laboratorium
Laboratorium Badawcze i Wzorcujące Instytutu oferuje wykonanie badań środowiskowych urządzeń lub systemów elektrycznych/elektronicznych w zakresie oddziaływań elektromagnetycznych (EMC), klimatycznych, mechanicznych i bezpieczeństwa elektrycznego.

Oferta Laboratorium
Oferta Laboratorium (ENG)

W Laboratorium wdrożono System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Instytut otrzymał:

Certyfikat Akredytacji AB 1384 dla Laboratorium Badawczego

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

oraz Certyfikat Akredytacji AP 145 dla Laboratorium Wzorcujacego.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego

Zakresy akredytacji podano:

– dla AB 1384 zakres

– dla AP 145 zakres

.

p.o. Kierownik Laboratorium Badawczego i Wzorcującego
mgr inż. Oliwia Sadłowska-Samsel
tel. 71-348 42 21 wew. 504
e-mail: oliwia.sadlowska@iase.wroc.pl

Kierownik Techniczny
mgr inż. Paweł Kudyba
tel. 601 411 192
e-mail: lab@iase.wroc.pl