Zakład automatyzacji elektrowni

Zakres prac:
– Regulacja procesów technologicznych elektrowni zawodowych i przemysłowych; diagnostyka i optymalizacja procesu spalania z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji,
– Regulacja mocy czynnej cieplnych bloków energetycznych,
– Sterowanie blokami energetycznymi w sytuacjach ekstremalnych systemu el-en; zrzuty mocy, praca wydzielona, praca wyspowa bloków energetycznych i ich udział w odbudowie zasilania systemu el-en po awariach katastrofalnych.

Oferta:
Układy Automatycznej Regulacji i Automatycznego Rozruchu Cieplnych Bloków Energetycznych.

Kierownik Zakładu: mgr inż. Andrzej Adamowicz
tel. 71-348 42 21 w. 522; e-mail: andrzej.adamowicz@iase.wroc.pl