Zakład informatyki elektroenergetycznej

Zakres prac:
– Tworzenie oprogramowania przemysłowego do wizualizacji i nadzoru procesów technologicznych (DSC) oraz odwzorowanie ich stanu na monitorach, ścianach graficznych.
– Wizualizacja i sterowanie procesami technologicznymi.

Oferta:

– System operacyjny PROSTER,

– Aplikacje inżynierskie: Program ReginED, Program RsWin, Program Wister, ProsterEd, MasterDBG,

– Witryny internetowe Systemu MASTER,

– System Rozdziału mocy LFC/SOWE dla bloku energetycznego

– System diagnostyki bloku energetycznego – SDBE

 
Kierownik Zakładu: dr inż. Roman Skakowski
tel. 71-348 42 21 w. 470; e-mail: roman.skakowski@iase.wroc.pl