Zakład monitoringu maszyn wirujących

Zakres prac:
Ciągły monitoring parametrów quasi-statycznych i dynamicznych maszyn
wirujących (turbin parowych, wodnych, pomp, sprężarek, wentylatorów),
wraz z realizacją funkcji zabezpieczeń, wizualizacji i diagnostyki.

UNIKONT 


Kierownik Zakładu: inż. Andrzej Werbik
tel. 71-348 42 21 w. 487; e-mail: andrzej.werbik@iase.wroc.pl